OTVORILI SME LITTERRU

A otvorili sme ju pre všetkých!

Litterra je kultúrno-spoločenský hub, ktorý je určený pre všetkých bez ohľadu na vek, pohlavie, či zdravotné znevýhodnenie.

A tak sme dňa 21.06.2024 a 22.06.2024 slávnostne otvárali priestory Litterry – muzeálnu časť, konferenčnú sálu a malý mestský park.

V tieto dni sme otvárali nielen my, všetci zamestnanci Litterry, ale aj sedem významných osobností, menovitepredseda Banskobystrického samosprávneho kraja – Mgr. Ondrej Lunter; riaditeľ Litterry – Mgr. Jozef Balužinský; predseda správnej rady neziskovej organizácie Litterra – Mgr. Peter Černek; podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja za oblasť zdravotníctva – MUDr. Peter Juhász; riaditeľ priamych investícií Slovak Investment Holding, a. s. – Mgr. Juraj Jusko; konateľ projektovej spoločnosti young.s architekti s. r. o. – Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.; viceprimátorka mesta Revúca – Mgr. Lucia Medvecová, ktorí vypustili do sveta odkaz o otvorení Litterry v podobe balónov. Balónov bolo presne 21 (sedem zväzkov po tri kusy), pretože toľko mesiacov sa realizoval projekt Litterra, n. o.. A áno, keď ste si všimli rozprávkovosť v týchto číslach, všimli ste si správne! V rozprávkach sú čísla sedem a tri považované za magické čísla. Veď aj Reuss napísal rozprávku “Traja zhavranení bratia”, Dobšinský zasa “Tri citróny”, “Tri stromy”…

Ale späť ku programu. Ten bol pestrý, umelecky bohatý, a kreatívny. Umelci a účinkujúci vystúpili s programom, v ktorom  sa opierajú o región, o tematiku rozprávok, príbehov, ktoré v tejto oblasti vznikali, a ktoré sú centrom záujmu Litterry.

Návštevníci mohli po prvýkrát vidieť expozície v muzeálnej časti! Prechádzali cez pavilóny zvuku, písma, obrazu a pocestovali až do vesmíru. Zapájali všetky zmysly – sluch, zrak, hmat, pretože s expozíciami mohli pracovať, dotýkať sa ich, tvoriť s nimi…

V piatkovom programe si mohli vypočuť kapelu Schody, stali sa svedkami pomenovania objaveného vesmírneho telesa “Reuss”, boli prítomní pri krste eko-knihy “Krajiny, stromy & my”, zažili koncert Katky Koščovej a vychutnali si svetelno-tanečnú šou od Jána Šicka (maping) a účinkujúcich z Divadla Štúdio tanca z Banskej Bystrice. Po zotmení pozorovali Mesiac v splne.

Sobotný program sa venoval našim najvzácnejším a najmenším návštevníkom – deťom. Pre nich sme mali pripravené balóny, koláčiky a litterrády (citrónové limonády). Návštevníci mohli vidieť vystúpenie divadelných predstavení “Vlk na mesiaci” od Divadla Houže a “Vesmíro” od Divadla Spoza Voza. Zároveň mohli tvoriť vo výtvarných dielňach Stredoslovenskej galérie z Banskej Bystrice, v dielňach Súkromnej základnej umeleckej školy z Revúcej a zažili aj ilustračný workshop zameraný na výrobu atramentu pod vedením Ladislava Bíra.

Videli umelecké vystúpenie „Quake“ od Divadla Štúdio tanca z Banskej Bystrice. Mohli klásť otázky predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja a riaditeľovi Litterry počas diskusie „Vážené dámy, vážení páni, predstavujeme Vám Litterru!“. Vypočuli si hráča na vibrafóne Dalibora Kociana alias Stroon-a a nečakane mohli navštíviť muzeálnu časť aj so sprievodom.

Nečakane preto, lebo počasie bolo v sobotu tiež prekvapivé – chvíľu pršalo, chvíľu svietilo slnko, nakoniec bola búrka a náš program sme ukončili sprievodmi po muzeálnej časti s komentovaním.

Počas týchto dní, sme pracovali na 100% a snažili sme sa venovať Vám – návštevníkom, priateľom a priaznivcom Litterry.

Cítili sme sa s Vami príjemne a pevne veríme, že aj Vy s nami.

Budeme radi, keď nás opäť navštívite!

                                                      Tím Litterra – Vaši sprievodcovia LITTERRAtúrou

Ostatné články a novoty