Múzeum príbehov

Litterra je novodobá vzdelávacia inštitúcia pretvárajúca historické, kultúrne a materiálne dedičstvo na zážitkové miesto. Využíva pritom v plnej miere „genius loci“ Prvého slovenského gymnázia. Revúca má vďaka Litterre potenciál opäť sa stať centrom stretnutí literátov, filozofov a umeleckých komunít nielen zo Slovenska, ale aj z celej Európy. 

 

Koncept expozície tvoria spôsoby, akými sa príbehy rozprávajú, vyvíjajú a uchovávajú naprieč generáciami. Autori, diela, ale aj historické a kultúrne súvislosti sú tu prezentované pomocou médií ako zdroj príbehov od minulosti až po súčasnosť. Cieľom expozície je, aby sa návštevník nielen oboznámil s doterajším zachovávaním príbehov v priebehu dejín, ale aby sa zapojil aj do kreatívneho procesu ich vytvárania a objavovania nových svetov pomocou prevratných technológií a inovatívnych možností. 

 

Múze/um je plné kontrastov, ktoré sa navzájom dopĺňajú, obohacujú, vyvažujú, ale aj provokujú a príjemne šokujú. Je to vyspelý kultúrno – vzdelávací projekt v tom najmenej pravdepodobnom meste. Múze/um ale nie je to múzeum. Spredu národná kultúrna pamiatka, zozadu moderná architektúra, zvonku historická budova, zvnútra vyspelé prezentačné technológie a expozície

Lomítko v slove 

Lomítko v slove múze/um je symbolickým preškrtnutím toho, čo nám v klasických múzeách prekáža. Nechceme na ne útočiť, iba jemne provokujeme. Provokujeme ani nie tak múzeá, ako jednotlivca k zamysleniu. Vyrušíme ho a chceme naštrbiť zažitú definíciu pojmu “múzeum”. Zároveň delíme slovo múzeum na dva kontrasty – umenie a vedu. Tieto zdanlivo nespojiteľné veci sa v Litterre prelínajú, dopĺňajú a krásne spolu hrajú. Múze/um.

 

múza – zastupuje umenie, kultúru, kreativitu, krásno. 

um – zastupuje vzdelanie, informácie, dáta, myslenie, filozofiu. 

 

Pohyb návštevníka priestormi očistenými od nánosov minulých užívateľov stojí na jednoduchosti, prehľadnosti a plynulých prechodoch, ako keď sa príbeh začína, rozvíja, vrcholí a doznieva. Necháva otvorené dvere s možnosťou vrátiť sa, hlbšie preskúmať či zvoliť si vlastné tempo. Prvé dve podlažia stavajú na bielej farebnosti, podkrovie sa naopak invertuje a vytvára dojem nového sveta, vesmíru s čarovným prechodom cez čierne točité schodisko. 

 

Pri vstupe do priestorov budovy si žije svoj vlastný otvorený príbeh špecializované kníhkupectvo, giftshop, oddychový priestor a miesto stretávania sa v jednom. Zároveň je možný priamy prechod do exteriéru prednej záhrady s ozvenami a dozvukmi expozície odohrávajúcej sa medzi múrmi historického objektu. Na prvom podlaží sa úvod expozície prelína s prvou „kapitolou“ expozície múzea. Táto expozícia je venovaná ZVUKU a zameriava sa prevažne na audio-zážitok a vnímanie sluchom v kontexte ústneho podania príbehov, napríklad cez zvukové nahrávky autentických ľudových rozprávačov. 

 

Pri výstupe na druhé podlažie príbeh pokračuje, získava vizuálnu podobu v „kapitole“ PÍSMO a venuje sa postavám lokálnych zberateľov ľudových rozprávok. Dominantnou súčasťou expozície sú workshopové priestory zamerané na priamu interakciu s návštevníkom. Na Slovenské rozprávky nadväzuje i ďalšia „kapitola“, pri ktorej sa návštevník zoznamuje s OBRAZOM, pričom postupne prechádza od ilustrácií až po komiksové príbehy. 

 

Vyvrcholením celej expozície sa prirodzene stáva priestor podkrovia, ktorý asociuje zaprášené povaly z detstva plné pokladov. Návštevník sa tu zoznamuje s prelomovým dielom Hviezdoveda od Gustava Reussa a cestuje s Krutohlavom k mesačnej krajine či ďalekým krajom pozemským. Taktiež vchádza do sveta ďalekohľadov, atlasov, glóbusov, kompasov a sextantov, objavujúc dlhú cestu, ktorou ľudstvo prešlo pri spoznávaní našej planéty a sveta mimo nej. Expozícia je navyše doplnená o zákutia, v ktorých sú umiestnené dva VR boxy.