Prvé slovenské gymnázium v Revúcej

Najstaršia známa zachovaná fotografia pôvodného domu Prvého slovenského gymnázia, pravdepodobne v 40. rokoch 20. storočia

(Zdroj: archív Dušana Dubovského, fotografiu poskytol Pavol Ferdinandy)

V septembri roku 1862 začalo za pomoci slovenského ľudu vyvíjať svoju činnosť Slovenské evanjelické a. v. gymnázium. Bola to vôbec prvá úplná stredná škola v histórii Slovákov a jediná až do roku 1918.

 

16. septembra 1862 sa konalo v Evanjelickom a. v. kostole slávnostné otvorenie Prvého slovenského gymnázia a pre slovenské školstvo to bola významná udalosť. 

 

Prvé slovenské gymnázium patrí medzi národné kultúrne pamiatky a je jednou z najvzácnejších stavieb v Revúcej. Dom, v ktorom sídlilo Prvé slovenské gymnázium je rokoková kúria z druhej polovice 18. storočia klasicisticky upravená na začiatku 19. storočia. V strede domu sa nachádzal podchod a po jeho stranách triedy. V jednej z tried bolo zriadené alumneum – školská jedáleň. Súčasťou domu bola aj kuchyňa, slúžiaca aj ako byt pre kuchárku, komora, sýpka a pivnica. Za domom sa nachádzala menšia záhrada, v dnešnej dobe už známa ako Park slovenských národovcov. 

 

Vyučovanie v Prvom slovenskom gymnáziu začalo na druhý deň po jeho slávnostnom otvorení a to 17. septembra 1862. Do školy nastúpilo spolu 42 študentov, ktorí boli rozdelení podľa veku a vedomostí do dvoch tried. Počas existencie gymnázia tu študovalo dokopy 566 študentov. Vôbec prvé slovenské maturity v  dejinách slovenského národa sa konali v budove gymnázia v júni v roku 1868. Školský rok 1869/1870 sa významnou mierou zapísal do dejín školstva v Revúcej, ako aj do národných dejín, a to vznikom prvého slovenského dievčenského ústavu. Prvé slovenské gymnázium v Revúcej predstavuje mimoriadny vklad do zlatého fondu slovenskej pedagogiky a nesie osobitý historický prínos.