Lenka Viczénová

Lenka je bývalou absolventkou PSLG, ktoré sa nachádzalo na mieste, kde dnes pracuje. Počas svojich školský rokov sa zapájala do dramaturgie, bola herečkou v školskom divadle a novinárkou časopisu, ktorý zachytával študentský život pod názvom Svet v literách. Aká náhoda.

Vyštudovala masmediálne štúdiá na Prešovskej univerzite, kde pracovala pre študentskú televíziu, rádio, študentskú políciu a rok pracovala na univerzite ako kultúrny referent. Po škole pracovala 5 rokov v ZUŠ ako učiteľka literárno-dramatického odboru, kde za svoj najväčší pracovný úspech považuje tvorbu a realizáciu muzikálu Malý princ. Ani tu nelenila a počas „učiteľovania“ opäť študovala a to Doplňujúce pedagogické štúdium. Lenka nezaháľala ani po odchode na materskú dovolenku a počas nej študovala na ďalšej škole s pedagogickým zameraním na materské školy a školské kluby. 

Ak sa vám zdá jej tvár povedomá je to preto, lebo vo voľnom čase moderuje a konferuje akcie týkajúce sa mesta, a možno práve jej slová odzneli počas vášho svadobného dňa.

Lenka je najviac hrdá na svoju rodinu, ktorú nadovšetko miluje a venuje jej všetok svoj voľný čas. Celý život sa drží hesla: „rob malé veci s veľkou láskou“.