Viktória Valašteková

Viktória je našou marketingovou špecialistkou. Počas štúdia na Prvom slovenskom literárnom gymnáziu, kde teraz sídli Litterra, sa prejavila jej láska k umeniu a stala sa pre ňu veľkou inšpiráciou. Popri štúdiu pôsobila v divadle Z.N.A.K. a zároveň tancovala v ZUŠ.

Neskôr si na päť  rokov odbehla do Nitry na Univerzitu Konštantína Filozofa, kde študovala odbor Marketingová komunikácia a reklama. Prácou na rôznych kampaniach a projektoch získala skúsenosti, ktoré jej pomohli rozvíjať talent a robiť to, čo má rada – tvoriť a inšpirovať svojou tvorbou druhých. 

Litterru vníma ako priestor, v ktorom môže ktokoľvek-čokoľvek. Priestor umelecko-spoločenského vyžitia, kde je v poriadku robiť veci inak alebo možno aj úplne naopak. 

Jej voľný čas najlepšie definuje slovné spojenie “furt dačo”. Po práci a cez víkendy sa venuje trénovaniu jumping fitness, paddleboardingu, miluje beh a zimu rada trávi na lyžiach. Okrem toho je jej veľkou záľubou návšteva galérií, výstav súčasného umenia a fotografovanie, v čom sa tiež  odzrkadľuje jej cit pre detail. 

V Litterre ju najčastejšie stretnete s mobilom v ruke zachytávať “pikošky” z diania, o ktorom vás pravidelne informuje na sociálnych sieťach.