Lenka Belánová

Lenka je naša výkonná producentka. 

Vyštudovala učiteľstvo, no jej ďalšie kroky viedli na kratívnejšie pozície. Predchádzajúce zamestnanie, v ktorom mohla naplno uplatniť svojho tvorivého ducha, ju naviedlo cez rôzne skúsenosti z vlastného života k zisteniu, že by ju táto práca napĺňala. Cesta do Litterry ju doviedla na križovatku, kde má príležitosť svoje schopnosti uplatniť pri príprave náročných aktivít, ale s krásnym obsahom a vysokou pridanou hodnotou. Považuje sa za veľkého pedanta a túto vlastnosť sa snaží zrkadliť aj v práci. 

V Litterre vidí budúcnosť. Vníma ju ako novú kapitolu kultúrnej pamiatky, kde cíti príležitosť sebarozvoja a zároveň priestor pre sebarealizáciu mladých ľudí. Osobné postoje k spoločnosti, k ľuďom a k životu prejavuje svojou pravidelnou kvapkou krvi. Za svoj najväčší osobný úspech považuje svoju rodinu, ktorú nadovšetko miluje. 

Vo voľnom čase sa Lenka venuje rôznym kreatívnym činnostiam, napríklad pyrografii alebo string-artu. Miluje knihy, jej obľúbeným autorom je Jozef Karika a je veľkou fanúšičkou Čiernych dier.