Jana Kročková

ADMINISTRATÍVNA PRACOVNÍČKA

Janka je našou administratívnou pracovníčkou. A v Litterre je vaším prvým kontaktom pri osobnom stretnutí a mailovej komunikácii. 

V priestoroch Litterry sa cíti ako doma, keďže tu študovala ešte za čias Prvého slovenského literárneho gymnázia. Od detstva miluje literatúru, divadlo, hudbu a výtvarné umenie. 

A to ju aj viedlo k štúdiu na univerzite v Trnave, kde úspešne vyštudovala dejiny a teóriu umenia. Po absolvovaní mala jasný cieľ – zamestnať sa v múzeu alebo galérii vo veľkom meste. Nakoniec ju vesmír dovial späť do Revúcej. Janka realizuje svoje sny a vždy je pozitívne naladená, preto vidí v Litterre príležitosť vytvoriť „veľké mesto“ z Revúcej. 

Kým sa dostala do nášho tímu, prešla viacerými pracovnými pozíciami v kultúre a školstve, ktoré ju skvelo pripravili na prácu plnú prekvapení a nových zážitkov. Bola administratívnou pracovníčkou v múzeu v Jelšave, pracovníčkou komunitného centra, asistentkou učiteľa na základnej škole a produkčnou projektu Prepni na Revúcu – Mesto kultúry 2022. Veľmi dobre vie, že každý, kto chce pracovať v kultúre, musí počítať so všetkým. Či už ide o komunikáciu s najvyššími predstaviteľmi verejného života, umelcami a úradmi, cez sadenie stromov, až po varenie najlepšej kávy vo vesmíre.