The Glass Room – Misinformation

Sociálne siete a internet menia spôsob, akým vnímame a reagujeme na informácie. Ktoré sú tradičné a ktoré nové taktiky ovplyvňujúce naše správanie a jednanie na internete? A akú rolu v celom tomto procese zohrávame my, užívatelia a spotrebitelia služieb a informácií? Prostredníctvom plagátovej výstavy a workshopov budete mať možnosť sa dozvedieť viac nielen o syntetickej […]