Miroslava Repáková

PROJEKTOVÁ MANAŽÉRKA

Získavanie finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu a príprava podkladov pre získavanie nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ je vážna vec. A naša Mirka je na to odborník! 

Takmer 20 rokov pôsobila vo verejnom sektore na rôznych pracovných pozíciách, z toho takmer 12 rokov vo funkcii prednostky Mestského úradu v Jelšave. Bola členkou rôznych záujmových združení pôsobiacich na území mesta Jelšava. Vyštudovala Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, no po štúdiách sa vrátila do rodného mesta, aby svojou prácou a aktivitami prispela k jeho rozvoju. 

Za najdôležitejšiu považuje svoju rodinu a za najväčší podklad svojho syna, miluje kvety a záhradu, ktoré ju zároveň nabíjajú energiou. 

V živote sa riadi mottom od Paula Coelha: „Keď niečo naozaj chceš, celý vesmír sa spojí, aby si to dosiahol.“