Anna Székelyová

MANIPULAČNÁ PRACOVNÍČKA

Naša Anička je usmievavý človek so srdcom na správnom mieste. S láskou sa o všetkých stará, a nielen o ľudí, ale aj o priestor, v ktorom sa všetci pohybujeme- zamestnanci aj návštevníci.

Vyštudovala podnikanie v remeslách a službách. Má za sebou dlhoročnú prax v odvetví obchodu, kde nadobudla skúsenosti s predajom, skladovým hospodárstvom, administratívou s tým súvisiacou a v neposlednom rade s komunikáciou s ľuďmi a to aj s tými najmenšími – deťmi. 

Je spoľahlivá, empatická osoba s aktívnym prístupom k práci. Má dobré organizačné schopnosti a praktické myslenie. 

Medzi jej záľuby patrí turistika, záhradná architektúra, záujem o tradičnú kultúru, remeslá a dizajn, a veľmi blízky vzťah má k výtvarnému umeniu. 

V Litterre nikdy nenájdete hviezdy prach, pretože Anička ho dokáže vyčistiť!