OTVORILI SME LITTERRU

A otvorili sme ju pre všetkých! Litterra je kultúrno-spoločenský hub, ktorý je určený pre všetkých bez ohľadu na vek, pohlavie, či zdravotné znevýhodnenie. A tak sme dňa 21.06.2024 a 22.06.2024 slávnostne otvárali […]

DRAHÉ DETI, DETIČKY, DEŤURKY

Príďte k nám tento piatok, 28.06.2024, s vysvedčením a získate vstup do múzea za 1€! Na vysvedčení vám nemusia svietiť čisté jednotky. V Litterre veríme, že odmenu si zaslúži každý! […]

KULTÚRNO-VZDELÁVACÍ HUB LITTERRA Slávnostné otvorenie

Neuveriteľné sa stáva skutočnosťou, Litterra otvára svoje brány!!! Múze/um plné kontrastov, sa sprístupní pre verejnosť 21. júna 2024 o 18:00 hod. A keďže je LITTERRA plná príjemných šokov, otvorenie nebude len v jeden […]

Vyhlásenie súťaže prenájmu priestorov kaviarne

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) na nájom nebytových priestorov podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka, ďalej zákona č. 116/1990 Zb. zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov […]

Výstava REMINISCENCE LITTERRA v Litterre

Putovná výstava REMINISCENCE LITTERRA ukončila svoju púť a zakotvila doma! Umiestnená je práve v priestoroch Litterry, a tak si široká verejnosť môže pozrieť fotografie Petra Uhrina a porovnať. Porovnávať môžu […]

Výstava Reminiscence Litterra v Tabačke

Výstavu Reminiscence Litterra sme doteraz zorganizovali a bola sprístupnená pre verejnosť v Rožňave a Rimavskej Sobote. Tentokrát sme sa rozhodli, že poputuje na východ, do kultúrno-kreatívneho centra Tabačka – Kulturfabrik v Košiciach. Tabačka je […]

Poď sa spolu s nami zabaviť na festival FRAJ

KEDY: 28.-29. 7. 2023 KDE: Nádvorie reštaurácie Čierny Orol, Hlavné námestie 34, Rimavská Sobota Že ste sa už dávno dobre nezabavili? Môžete to napraviť už tento víkend, kedy sa celý […]